Маркетингова политика в туризма

1. Обща постановка. Понятието “Маркетинг” произлиза от английската дума “market”, значеща “пазар”, която в разговорния език означава различни действия, свързани

Прочетете повече