Основни направления на логистиката

Направления на развитие на съвременната логистика Формалното разделение на труда изисква системно диференциране и образуване на логистични подсистеми със специализирани

Прочетете повече

Същност и характерни черти на стопанската логистика. Фактори за нарастване ролята на логистиката. Развитие на логистиката в България.

Увод Логистиката е сравнително нова научна дисциплина в управленската практика. Възникването на логистичната концепция е свързано с необходимостта да се

Прочетете повече