Информационни технологии и информационни системи в управлението

Информационни потребности на управлението Потребностите идват от необходимостта за обусловеност от информация на отделното място при изпълнение на управленския процес

Прочетете повече

Модерни информационни технологии и системи

1. Актуалност изначимост на информационните технологии и информационните системи 1.1. Информационна система (ИС) – актуалност и значимост Същност – ИС

Прочетете повече