Смесени предприятия – характеристика и особености. Обосновка на инвестициите в смесени предприятия.

1. Интернационализацията на стопанската дейност в контекста на световната икономическа глобализация Посъвместната глобализация на съвременния икономически и стопански живот породи

Прочетете повече