Що е бизнес по Интернет и ползата от него за световната търговия?

1. Въведение в света на Интернет търговията.

Напредването на технологиите и особено на тези, свързани с комуникациите, дадоха летящ старт на e-net бизнеса.

Днес по Интернет може да си поръчате всичко – книги, цветя, антики, китайска храна, дрехи, обувки, музика, книги, списания, почистване у дома и дори самолет.

Всъщност Интернет в момента не е тази Глобална мрежа, която беше призвана да свързва хората и кооперациите по света, в момента доминиращите функции в Мрежата са свързани с търговия и маркетингови проучвания.

От тази гледна точка настоящето изследване ще обърнеповече внимание на създаването на глобалната мрежа за световна комуникация – Интернет и нейното приложение за осъществяване на ефективна онлайн търговия.

2. Историята на създаване на Интернет.

През 1969 г. в лабораторията на Лен Клайнрок в Университета на Калифорния, Лос Анджелис (UCLA) само двадесетина души са свидетели как на 2-ри септември два доста обемисти компютъра са свързани  с 4.5 метров сив кабел и първите тестови данни потичат безшумно между тях.

За много хора това е рожденият ден на компютърната мрежа, послужила за основа на добре познатият ни днес Интернет.

Осъществената връзка е кулминацията на години изследвания в областта на поделянето на информация по мрежа от свързани компютри.

От този момент изминават доста години, докато едно от най-значимите открития на 20-ти век – Интернет – се превърне в неделима част от всекидневието на всеки човек.

Екипът от димпломанти, които дават живот на Мрежата през 1969 г., включва бъдещи лидери в развитието на Глобалната мрежа, като: Винтън Серф, който по-късно помага за създаването на общия език на Мрежата и Джонатан Постел, който пръв разработва адресната система на Интернет.

Първоизточник на идеята, която днес преобразява света, е агенцията ARPA (Advanced Research Projects Agency) към Министерството на отбраната на САЩ, сформирана през 1957 г., като отговор на руското навлизане в космоса.

Години наред тази организация провежда високотехнологчни проекти, които са призвани да осигурят стратегическо предимство на американските въоръжени сили.

До януари 1970 г. са установени четири “възела”: към съществуващите в Калифорнийския университет и Станфордския изследователски институт се присъединяват два нови – в Санта Барбара и в Университета в Юта.

Първото популярно приложение на Мрежата – електронната поща се появява през 1972 г.

Тази мрежа, наречена APRANET, прераства в последствие в Интернет, когато към нея се свързват още мрежи и се създават все повече и повече нови приложения.

В началото на 90-те години се създава World Wide Web (WWW), който вече е най-популярния начин за сърфиране в Мрежата, който днес е достъпен за всеки компютърен потребител.

Този стандарт се основава на адресиране на отделните клиенти на Мрежата, които по този начин могат да бъдат достигани от всички точки на света.

Достатъчно е единствено да знаете web-адреса на желания сайт, за да го посетите и да изтеглите необходиматамузика.

3. Какво представлява бизнеса в Интернет.

Първоначално тя се използва само за превоз на данни между компютрите, по-късно се появява т. нар. „електронна поща“ (e-mail), която продължава да е една от най-популярните услуги в Мрежата, а след нея наред дойдоха възможностите за комуникация на далечни разстояния посредством софтуерни програми и развитието на форми на електронната търговия.

Бизнесът по Интернет е последната крачка в развитието на Мрежата.

Днес електронната търговия означава да правиш бизнес в Интернет.

Означава способност да диктуваш нови стандарти, да променяш традиционния бизнес, да печелиш в много по-широк диапазон.

Електронната търговия е едно сравнително ново понятие, което скоро ще промени начина на работа на всеки бизнес.

Електронният бизнес – или e-business е пазарът, на който компаниите използват Интернет и мрежово ориентираните компютърни технологии за да добавят нова стойност  към начина, по който работят и към продукта, който създават.

Електронният бизнес се развива в три основни направления:

 • подобряване на вътрешнофирмените процеси чрез Intranet;
 • засилване на бизнес връзките чрез Extranet;
 • откриване на нови възможности за покупка и продажба на стоки, услуги и информация чрез електронна търговия в Интернет.

Технологиите на отворените стандарти, както и глобалната покриваемост, лесната връзка и простотата на Интернет означават само едно – Вие със сигурност можете да използвате вашия съществуващ персонален компютър (PC), работна станция (workstation) или клиент/сървър мрежа като база за организация на форма на електронен бизнес.

4. Изграждане на организационната структура на Интернет-търговията. Сигурност на Интернет-бизнеса.

Това, което прави привлекателна търговията по Мрежата, е възможността с ниски първоначални разходи да отворите във виртуалното пространство на Интернет магазини по-големи и от най-големия супермаркет на “Метро”.

Възможностите на стоките и услугите, които можете да предлагате в Мрежата, на практика са неограничени.

Важното е да сте запознат с основните принципи на търговия в Интернет, които са свързани основно с изграждането, подържането на виртуалния магазин, сигурността и разплащането по Мрежата, както и някои други специфични моменти.

Виртуалният Интернет-магазин всъщност не представлява нищо друго освен програма, изградена на принципа сървър-клиент, т. е. обслужване от тип едно към много.

Софтуерната програма позволява да въведете описание и снимки на стоките, които предлагате, тя дава възможност и за разплащане по Мрежата, а също може да върши идеална работа при набиране на различна маркетингова информация за клиента и неговите привички и изисквания.

Това е един от най-евтините начини за набиране на маркетингова информация за прогнозен анализ.

Когато клиентът посочи адреса на съответния Интернет магазин, в неговия браузър (клиентска програма за предвижване във WWW) се зарежда съответното лого на фирмата, която хоства (обслужва) магазина.

Обикновено стоките и услугите са подредени в стройни галерии, богати със снимков материал и съдържащи всички техни характеристики и цени.

Клиентът избира съответната стока, пробва я, оценява я (някой от по съвременните магазинни програми, позволяват дори премерването на стоки като дрехи и обувки върху мащабирана снимка на клиента).

В случай, че реши да я закупи клиентът подава номера на кредитната си карта към Интернет магазина, който в движение кореспондира с международните системи за разплащане с кредитни карти, като отнема стойността на продукта от нея.

Доставката на стоката обикновено се извършва с куриер на посоченото от клиента местонахождение и в определения от онлайн магазина срок.

В общи линии това е организацията на процеса на търговия по Мрежата. Той се спазва стриктно и е обект на защита от страна на различни международни споразумения и локални законодателства, като целта е да се избегнат злоупотреби с доверието и парите на клиентите.

При електронните форми на търговия е възможно и използването на т.нар. “цифрови сертификати”.

Цифровите сертификати, наричани също Цифрова самоличност (Digital ID), представляват съответната електронна форма, с която можете да се легитимирате, така както използвате своя паспорт или лична карта.

Цифровият сертификат може да се представи по електронен път за доказване на Вашата самоличност или правото Ви за достъп до информация или услуги в онлайн режим.

Цифровите сертификати се използват не само за идентифициране на хора, но също и за идентифициране на фирми и компании и тяхната дейност.

Лични сертификати (PersonalSign™) – личен сертификат PersonalSign™ , издаден отGlobalSign, можете да идентифицирате себе си пред уеб сайтове и да получитедостъп до лична и защитена информация, можете да кодирате съобщения и дагарантирате цялостта на съобщенията, изпращани до приятели, колеги и/или бизнеспартньори по Интернет.

Идентифицирането, кодирането и цялостността на данните допринасят за конфиденциалност и елиминиране неизпълнението на онлайн транзакции.

Сертификати защитен сървър (ServerSign™) – цифровите сертификати ServerSign™ се използват за доказване на идентичността на фирмата или компанията и притежанието на домейн име, както и за улесняване на конфиденциална комуникация между нейния уеб сървър и свързаните към него потребители.

Могат да се използват и като средство за проверка на оторизация за достъп – да искате от ползвателите да представят своя собствен цифров сертификат преди да могат да влязат в частен сегмент от вашия уеб сайт.

Сертификати Хиперсайн (HyperSign128™) – HyperSign128™ представлява сертификат на ниво сървър,който „усилва“ SSL технологията за получаване на стабилно кодиране/128 – бита/ по време на работа с браузъра в Интернет.

Сертификати за подписване на обекти (ObjectSign™) – цифровите сертификати ObjectSign™ се използват за подписване на софтуер /аплети/, разпространявани по световната мрежа.

Те дават на крайния потребител 100% сигурност относно този, който е разработил и разпространил обекта, който се зарежда и използва.

Използването на цифрови сертификати помага за защита на интересите на крайните потребители от посегателства върху техните пари и доверие.

Всички сертификати са регистрирани в World Online International, от където лесно биха могли да бъдат проследени операциите на притежателите им в Мрежата.

Естествено проблеми със сигурността не са изключени, в тази област България има печален опит.

Не са един или два случаите когато български хакери са присвоявали незаконно чужди номера на кредитни карти на западни граждани, които са използвали по-късно за злоупотреби.

Това е един от големите минуси на Интернет търговията. В развитието на цифрово-информационните технологии защитата на потребителите ще бъде водещ проблем и през следващите години.

5. Ползи от Интернет търговията.

Ползата от Интернет търговията е двупосочна. За търговците и производителите на стоки и услуги тя се съдържа в:

 • ниски начални разходи по стартиране на бизнеса;
 • ниски организационни и административни разходи;
 • ниски складови разходи;
 • ниски разходи по управление на продажбите;
 • ниски разходи по складиране на стоките и продукцията;
 • навлизане на международните пазари без излишни разходи;
 • неограничен пазарен потенциал;
 • при определени условия – възможност за укриване на данъци;
 • “Ефект на лоста” – със сравнително малко средства се обслужва голям контингент от клиенти;
 • от всички гореизброени причини следва – ниски и силно конкурентноспособни на традиционните търговци, цени.

Първа и основна причина за по-ниските цени на стоките и услугите предлагани по Интернет е факта, че онлайн-фирмите не подържат големи складови наличности и многоброен персонал.

По този начин те веднъж спестяват пари от наем на складови помещения и втори път от заплати на персонала необходим да обслужва складовата дейност – охрана, началник склад и общи работници.

Това намалява драстично разходите на единица произведена или продадена продукция, което от своя страна дава предимство на онлайн-фирмите в ценообразуването, т.е. те могат да си позволят по-големи отстъпки от тези на своите традиционни конкуренти – обикновените магазини, такива каквито ги познавахме досега.

Друга основна причина за по-евтини стоки предлагани по Мрежата са първоначално ниските разходи за започване на онлайн-дейността.

Например за откриване на виртуален онлайн-магазин са ви нужни около 5-7 хил.лева за софтуер, който на практика може да побере като асортимент цяла верига от магазини като „Метро“, чиито материални активи на дали биха стрували такава малка сума.

Това предимство при започване на виртуална търговия се изразява в това, че фирмата не се стреми непременно бързо да избие своите разходи посредством оскъпяване на стоките и услугите, а напротив дава и възможност плавно и постепенно да навлезе в пазарната ниша към която се стреми, като цените които предлага имат възможността да бъдат конкурентно способни.

При онлайн-търговията просто големите и малките фирми са с изравнени възможности и единствено по-добрия маркетинг и мениджмънт могат да откроят по-добрите, иначе стартът е сравнително равен.

Набирането на евтина маркетингова информация в момента е също едно от най-силните оръжия на Интернет-търговията.

Нека да разгледаме например компанията Google, която използва анализиращ софтуер следящ потока на клиентите в WEB – страниците.

С помоща на този проследяващ софтуер Google е в състояние да определи какво търси клиента, къде го търси и така да позиционира своята онлайн реклама в партньорските сайтове, с които работи.

От гледна точка на потребителя основните предимства, които той получава от пазаруването си в Интернет, са:

 • бързо и лесно издирване на необходимата стока или услуга;
 • по-ниската продажна цена;
 • получаване на стоката на адреса на клиента;
 • бързо и лесно разплащане;
 • онлайн безплатни консултации по експлоатацията на стоките;
 • достъп до пазари, които не е възможно да стигне по физически път;

Употребата на онлайн търговията, от страна на потребителите, за тях е изгодна именно от факта, че пестят време и средства, на практика обаче това често може да е за сметка на качеството на услугата.

Интернет търговията е специфична пазарна дейност, при която между клиента и продавача няма директен контакт, от което често се пораждат ситуации на разминаване в очакванията на крайния потребител.

6. Изводи и заключения.

Специализацията на Интернет-търговията ще донесе големи възможности пред развитието на самата търговия в световен мащаб.

Все още много от възможностите за извършване на търговия по Мрежата не са разкрити напълно.

Големия плюс на онлайн търговията е това, че тя е най-силния фактор на глобализация на световната търговия в дългосрочен план.

Никоя друга форма на търговия не е толкова разкрепостена и свободна от гледна точка на участници, пазари и клиенти.

На практика това е един глобален пазар, който преодолявамного от държавните и международните ограничения в търговията.

Нека не забравяме, че именно свободата на движение на мисли, идеи и капитали, направи търговията по Мрежата толкова привлекателна за милиони потребители по света.

Ако правата на потребителите на Интернет не бъдат ограничавани от правителствата и международните спогодби, то Интернет търговията тепърва ще покаже своите най-добри черти, защото сега, когато продажбите по Мрежата нарастват, инвеститорите в онлайн търговия ще се увеличават, което ще отреди на Мрежата полагащото и се място като световен лидер в търговската дейност.

Използвана литература:

 1. Томс, Ж., Онлайн-търговията в България”, С., 2000 г.
 2. Русков, И., Групуер, УИ „Стопанство“, С., 1998 г.
 3. www.big-bg/globalsing.bg –официален сайт на фирма Globalsing, водещ издател в Европа на цифрови сертификати.
%d блогъра харесват това: