Участници във формиране на здравната политика

Темата „Участници във формиране на здравната политика“ е 13 стр. като обем и акцентира върху проблеми, като: значението и съдържанието на здравната политика и участниците, имащи отношение към формиране на здравната политика у нас.