Облагане доходите на физически лица – примерна задача

Драги студенти, предлагаме Ви нов продукт –  разработена задача по предмета „Данъци и данъчна администрация“ за облагането доходите на примерно физическо лице. Ако имате нужда от оригинална подобна разработка – няма проблем да се направи и нова такава.