Анализ и оценка на конкурентоспособността на бизнес организация на примера на българска фирма – производител на тоалетна хартия

Ето ново предложение за готова курсова работа, посветена на анализа на конкурентоспособността на бизнес организация. Съдържанието на курсовата има следния вид по-долу:

 1. Увод
 2. Обща характеристика на фирма “ХХХ” ООД. 
  2.1. Представяне на фирмата. 
  2.2. Контрагенти на фирмата. 
 3. Основни моменти в стратегическото и оперативно управление на фирма “ХХХ” ООД. 
  2.1. Стратегическо управление на бизнеса. 
  2.2. Управление на продуктовата политика. 
  2.3. Управление на ценовата политика. 
  2.4. Управление на дистрибуционната политика. 
  2.5. Управление на комуникационната политика. 
 4. Представяне на участниците на пазара на едро на хартия и хартиени изделия в страната. 
 5. Оценка на конкурентоспособността на фирма “ХХХ” ООД. 
  Заключение 
  Използвани източници: 

Не забравяйте – винаги можем да изработим нова такава курсова за Вас – просто ни потърсете!